Wachttijd & Regelingen

Wachtijd & Regeling

Helaas is er in de Psychologenpraktijk Graus op dit moment sprake van een aanmeldstop. U kunt zich niet meer aanmelden.

Aanmeldingswachttijd

Actuele datum 19-04-2024 vastgestelde wachttijd: Momenteel is er een aanmeldstop.

Behandelingswachttijd

Er is geen wachttijd tussen de intake en de start van de behandeling. Indien de intake is afgerond, kan vervolgens gestart worden met behandeling.

Wachttijd

De wachttijd in deze praktijk hangt niet af van de zorgverzekeraar, van wel of geen verzekerde zorg of van zelf betalende zorg. Er is geen sprake van een behandelingswachttijd voor de hoofddiagnosegroepen die wordt aangeboden. Voor iedereen geldt dezelfde wachttijd.

Indien nodig wordt bij de aanmelding gekeken naar mogelijkheden ter overbrugging van de wachttijd in overleg met de huisarts. Dit hangt af van de ernst van de klachten, je persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden die er op dat moment beschikbaar zijn. Zo kan het dat er bijvoorbeeld tijdelijk begeleiding plaats vindt door een medewerker POH-GGZ van de huisartspraktijk of wordt tijdens de wachttijd alvast gestart bij een collega, GZ –psycholoog Basis GGZ in deze regio. Deze psycholoog kan de meest urgente klachten al aanpakken. Daarna kan een vervolg plaats vinden in de Psychologenpraktijk Graus. Al deze vormen van samenwerking worden goed op elkaar afgestemd, zodat het vervolg en de overgang naar deze praktijk soepel kan verlopen.

Het volgende bericht is nuttige informatie als er sprake is van een wachttijd. Wettelijke verplichting vanaf 1 april 2016 geldt voor iedereen die bij een zorgverzekeraar is verzekerd.

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.”

Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Treeknorm

Treeknorm betekent de maximaal aanvaardbare wachttijd, waarbinnen de patiënt zorg moet kunnen krijgen, zoals afgesproken door veldpartijen in het Treekoverleg. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar deze tijdigheidsnorm te borgen voor zijn verzekerden. Zie hierover ‘Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars ZVW’ (TH/BR-018).

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH