Vergoedingen & Zorgverzekeraars

Vergoedingen & Zorgverzekeraars

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden voor psychotherapeutische behandeling: via het basispakket van de ziektekostenverzekering (Zorgverzekeringswet), de Jeugdwet, het aanvullend pakket van een ziektekostenverzekering, de werkgever en eigen betaling van de cliënt.

Vergoedingen

Vanaf 1 januari 2016 worden de kosten voor psychotherapeutische behandeling vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. Psychologische zorg aangeboden door Psychologenpraktijk Graus is uitsluitend Gespecialiseerde GGZ en wordt vergoed vanuit het basispakket.

De hoogte van de vergoeding hangt mede af van het feit of Psychologenpraktijk Graus een contract heeft met je zorgverzekeraar. Indien er een contract is afgesloten met je zorgverzekeraar wordt de behandeling geheel vergoed.  Je betaalt geen eigen bijdrage en wel een eigen risico. Het eigen risico is jaarlijks vastgesteld en bedraagt Euro 385,00 in 2018. Dit bedrag van het eigen risico is ook afhankelijk van je polis. Raadpleeg dus goed je eigen polis en zorgverzekeraar.

Je betaalt een gedeelte als er geen contract is afgesloten tussen Psychologenprakijk Graus en je zorgverzekeraar. In dit geval is het belangrijk om je polis te raadplegen. Meer informatie kun je lezen op www.lvvp.info onder het kopje info cliënten. Op de site van De Nederlandse Zorgautoriteit kun je meer lezen over vergoedingen en tarieven de website van NZA.

Zorgverzekeringswet

De minister bepaalt elk jaar welke zorg verzekerd is in de Zorgverzekeringswet. Dit regelt de minister op basis van het advies van het Zorg Instituut Nederland. Psychotherapeutische behandeling wordt sinds 2008 vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet op basis van diagnose behandelcombinaties (DBC’s) en de zorgproducten in de basis-ggz.

Dit betekent dat om in aanmerking te komen voor vergoeding van psychotherapeutische behandelvormen er sprake moet zijn van een DSM geclassificeerde stoornis. Daarnaast is het ook mogelijk om onder voorwaarden kosten voor medebehandeling en consultatie gefinancierd te krijgen uit de ZVW. Sinds 2015 worden psychotherapeutische behandeling voor kinderen en jongeren niet meer vergoed door de zorgverzekering maar door gemeenten.

Volwassen cliënten betalen per kalenderjaar een wettelijk maximaal eigen risico dat jaarlijks wordt vastgesteld. Dit eigen risico geldt voor alle ziektekosten die zij maken. Raadpleeg je eigen zorgverzekering hoe hoog jouw eigen risico is. Dit verschilt per polis.

Verwijzing nodig?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding voor psychotherapeutische behandeling en dus Gespecialiseerde GGZ vanuit het basispakket, is het nodig dat je een verwijsbrief hebt van de huisarts.

Verplicht eigen Risico

Met ingang van 1 januari 2016 geldt een verplicht eigen risico eenmalig per kalenderjaar. Dit betekent dat je elk jaar maximaal een eigen risico zelf moet betalen voor alle medisch specialistische zorg. Afhankelijk van je polis en zorgverzekeraar is het eigen risico vastgesteld. In 2018 bedraagt in de meeste gevallen het eigen risico EURO 385,00. Raadpleeg je eigen zorgverzekeraar.

Declaraties via de Diagnose Behandel Combinatie

Vanaf 1 januari 2008 geldt een nieuwe zorgwet voor medisch specialisten. In Psychologenpraktijk Graus wordt je behandeld door een medisch specialist. Dat betekent dat psychologische zorg verleend wordt die geregistreerd en gedeclareerd wordt naar de zorgverzekeraars volgens de Diagnose Behandel Combinatie oftewel DBC.

Er worden geen zittingen of gesprekken gedeclareerd maar een hele behandeling of onderzoek in de vorm van een DBC. Wij, medisch specialisten, noteren de diagnose samen met alle activiteiten die tijdens een onderzoek en of behandeling verricht worden en dit totaal vormt de  DBC. Als in overleg met jou de aangeboden zorg wordt afgerond sluit de DBC en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling heeft gekost.

Aan het eind van het zorgtraject of behandeling wordt de DBC gedeclareerd. Medisch specialisten hebben geen invloed op de tarieven. De tarieven zijn vastgesteld door alle zorgverzekeraar samen met de Nederlandse Zorg Autoriteit (de NZa). De gegevens van de DBC worden in pseudonieme vorm gestuurd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) voor beleidsdoeleinden. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website www.dbc.nl en/of www.NZa.nl. Om te zorgen dat de diagnose niet bekend wordt gemaakt is het mogelijk om bij Psychologenpraktijk Graus een Privacyverklaring te ondertekenen.

Contracten met de Zorgverzekeraar

Psychologenpraktijk  Graus heeft meerdere contracten voor Gespecialiseerde GGZ. Ongeacht het soort polis controleert deze praktijk uw verzekeringsrecht en wordt bij aanmelding gecontroleerd in hoeverre deze praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar en of u verzekerd bent. Indien dit het geval is, wordt de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Psychologenpraktijk Graus heeft onder andere contracten met onderstaande verzekeraars:

 • VGZ
 • Bewuzt
 • UnitedConsumers
 • Univé
 • Zekur
 • UMC Zorgverzekering
 • IZA
 • De IZZ Zorgverzekering door VGZ
 • SZVK
 • Zorgzaam
 • National Academic
 • Besured
 • Promovendum
 • ONVZ
 • VvAA
 • PNO Zorg
 • Jaaah
 • Zorg en Zekerheid
 • AZVZ
 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen
 • Interpolis
 • FBTO Zorgverzekeringen
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • ZieZo
 • ProLife
 • Zorgverzekeringen
 • One Underwriting BV
 • Menzis Zorgverzekeraar
 • AnderZorg
 • HollandZorg
 • Salland Zorgverzekeringen
 • HollandZorg
 • Zorgdirect
 • DSW Zorgverzekeraar
 • Stad Holland Zorgverzekeraar
 • inTwente Zorgverzekeraar
 • EUCARE
 • Aevitae
 • SR Basis Ziektekostenverzekeringen
 • Promovendum
 • Ditzo

Geen contract met de zorgverzekeraar

In het geval dat Psychologenpraktijk Graus géén contract met jouw zorgverzekeraar en je hebt een naturapolis wordt na afloop van de behandeling de rekening naar jou gestuurd. Omdat dit om een groot bedrag kan gaan, is het mogelijk afspraken te maken over een betalingsregeling gedurende de behandeling. Je kan na afloop van de behandeling de rekening indienen bij jouw  zorgverzekeraar die 60 tot 80%van het gemiddelde tarief vergoedt.  Dit verschilt per zorgverzekeraar. Ik verwijs naar informatie van de polis.

Deze praktijk heeft géén contract met jouw zorgverzekeraar en je hebt een restitutiepolis. Dan geldt dezelfde procedure als bij de naturapolis maar de hoogte van de vergoeding door de zorgverzekeraar zal hoger liggen, meestal 95-100% van het gemiddelde tarief. Dit hangt af van jouw zorgverzekeraar. Raadpleeg de polis hierover.

Verzekerde & onverzekerde zorg

Ben je niet verzekerd, is het mogelijk dat je zelf betaalt. Het is in Nederland wettelijk verplicht alle psychotherapeutische hulp via de DBC’s te registreren en te declareren. De factuur wordt dan ook volgens deze regels opgesteld. Om te voorkomen dat dit een te hoog bedrag zal zijn bij beëindiging van de behandeling en de daarbij behorende DBC, is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen. In de meeste gevallen betreft dit een gemiddeld uurtarief rond Euro 100,00 per uur. De volgende diagnoses worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en dien je daarom zelf te betalen:

Aanpassingsstoornissen en alle zogenaamde ‘V-codes’. Hieronder vallen o.a.:

 • partnerrelatieproblemen
 • werk-gerelateerde problemen
 • ouder-kind interactie problemen.

Een uitzondering hierop vormt de behandeling van kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en/of seksueel misbruik. Indien deze praktijk geen contract met jouw zorgverzekeraar heeft, kan je de factuur zelf sturen naar jouw zorgverzekeraar en ontvang je van de  zorgverzekeraar de vergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van de polis. Raadpleeg goed jouw polis.

Omzetplafonds

Met ingang van 2012 gelden er bij enkele zorgverzekeraars ‘omzet plafonds’. Dit kan betekenen dat u bij aanmelding te horen krijgt dat het beschikbare budget van uw zorgverzekeraar reeds is verbruikt door de Psychologenpraktijk Graus. Wij zijn dan genoodzaakt om u door te verwijzen omdat u van uw zorgverzekeraar geen zorg meer mag afnemen bij deze praktijk. Het omzetplafond van VGZ is bereikt.

Als u verzekerd bent bij VGZ, dan kan deze psychologenpraktijk u in 2019 niet meer aannemen voor behandeling.

No show

Als je een afspraak niet afzegt of te laat afzegt (minder dan 24 uur) komen de kosten van deze sessie geheel voor eigen rekening (no show). De zorgverzekeraar vergoed deze kosten niet. De kosten bedragen € 75  per no show en dienen de eerst volgende sessie te worden betaald.

Klachten over bezuinigingen

Heb je klachten over de laatste overheidsbezuinigingen, kom je erdoor in de problemen of  zijn er vragen over hoe het nu bijvoorbeeld zit met de eigen bijdrage Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ, dan kan je dit melden:

‘Meld je zorg’ is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH