Rom Meting

Rom Meting

Routine Outcome Monitoring (afgekort als ROM) is de methodiek waarbij regelmatig metingen gedaan worden van de toestand van de cliënten met het oog op evaluatie en eventueel bijsturing van de behandeling.

Effectmeting van psychotherapie

Uit onderzoek blijkt dat de relatie tussen cliënt en therapeut de belangrijkste voorspeller is van een goed therapie resultaat. ROM is een methode om het effect en het verloop van een psychotherapie te meten. ROM helpt het verloop van klachten en van een therapie inzichtelijk te maken.

Zo is ROM een van de manieren waarop een psychotherapie bijgestuurd kan worden. ROM is een manier om kwaliteit te beschrijven en te bevorderen. Overheid, cliëntenplatforms en zorgverzekeraars leggen steeds meer nadruk op kwaliteit en transparantie. ROM is hier een antwoord op.

Jouw medewerking

In de intake wordt gevraagd om mee te werken aan ROM.  In deze praktijk vul je meerdere ROM-vragenlijsten in . Deze vragenlijsten kan je op een beveiligde manier online invullen en worden via jouw emailadres aangeboden door Qualiview. Zowel aan het begin als ook aan het eind van de psychotherapie wordt gevraagd om deze vragenlijsten in te vullen.

Het invullen van een vragenlijst duurt niet langer dan 5-7 minuten. In de praktijk kunnen we samen jouw uitkomsten bespreken en krijgen we een beeld van het verloop van jouw klachten. In de behandeling gebruiken we deze scores om het behandelplan eventueel te kunnen bijstellen.

Met een tevredenheidsvragenljist wordt gemeten hoe je de aanpak van je behandelaar vindt en hoe tevreden je bent over de manier waarop je je gehoord voelt door de behandelaar. Dit kan heel nuttig zijn zodat de behandeling nog beter kan aansluiten op je hulpvraag. Aan het eind van de behandeling wordt dit opnieuw aan jou gevraagd. Zo kan jij ook tips en adviezen geven waar andere cliënten weer iets aan kunnen hebben.

ROM-portal

De LVVP heeft een systeem ontwikkeld voor de anonieme opslag van de meetresultaten: de ROMportal. De ontvangen gegevens worden versleuteld waardoor de opgeslagen gegevens geen namen bevatten en niet meer kunnen worden herleid tot jou of tot jouw psychotherapeut. Wel kunnen deze anonieme gegevens gebruikt worden voor onderzoek.

Privacy

Bij het invullen van de vragenlijsten wordt om jouw BSN gevraagd. Dit nummer is nodig om de resultaten van een en dezelfde persoon met elkaar te kunnen vergelijken. Er is gekozen voor BSN omdat een nummer veilig kan worden versleuteld. Niemand kan daarna achterhalen dat het om jouw BSN gaat. De gegevens die jouw psychotherapeut ontvangt (scores en grafieken en inzage in wat je hebt ingevuld) worden in jouw dossier opgeslagen. Voor jouw dossier geldt het beroepsgeheim. Om de privacy van jou te beschermen, kan je de Privacyverklaring invullen die Psychologenpraktijk Graus aanbiedt.

Meer informatie

Voor meer informatie over ROM kan je terecht bij www.lvvp.info.

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH