Rom Meting

Rom Meting

Routine Outcome Monitoring (afgekort als ROM) is de methodiek waarbij regelmatig metingen gedaan worden van de toestand van de cliënten met het oog op evaluatie en eventueel bijsturing van de behandeling.

Effectmeting van psychotherapie

Uit onderzoek blijkt dat de relatie tussen cliënt en therapeut de belangrijkste voorspeller is van een goed therapie resultaat. ROM is een methode om het effect en het verloop van een psychotherapie te meten. ROM helpt het verloop van klachten en van een therapie inzichtelijk te maken.

Zo is ROM een van de manieren waarop een psychotherapie bijgestuurd kan worden. ROM is een manier om kwaliteit te beschrijven en te bevorderen. Overheid, cliëntenplatforms en zorgverzekeraars leggen steeds meer nadruk op kwaliteit en transparantie. ROM is hier een antwoord op.

Jouw medewerking

In de intake wordt gevraagd om mee te werken aan ROM.  In deze praktijk vul je meerdere vragenlijsten. Deze versie is digitaal en wordt aangeboden door Reflectum. Dit is een bedrijf dat de software heeft ontwikkeld voor de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (de LVVP).  Zowel aan het begin als ook aan het eind van de psychotherapie wordt gevraagd om deze vragenlijsten in te vullen. Bij langer durende psychotherapieën worden de vragenlijsten eens per 3 maanden ingevuld.

Het invullen van een vragenlijst duurt niet langer dan 5-7 minuten. Via Reflectum kunnen we samen de gescoorde gegevens en bijbehorende grafieken doornemen en krijgen we een beeld van het verloop van de klachten. In de behandeling gebruiken we deze scores om het behandelplan te kunnen bijstellen. Met een evaluatievragenlijst wordt gemeten hoe je de aanpak van je behandelaar vindt en hoe tevreden je bent over de manier waarop je je gehoord voelt door de behandelaar.

Dit kan heel nuttig zijn zodat de behandeling nog beter kan aansluiten op je hulpvraag. Aan het eind van de behandeling wordt opnieuw een evaluatie aan jou gevraagd door middel van een tevredenheidsonderzoek over deze praktijk. Zo kan jij ook tips en adviezen geven waar andere cliënten weer iets aan kunnen hebben.

ROM-portal

De LVVP heeft een systeem ontwikkeld voor de anonieme opslag van de meetresultaten: de ROMportal. De ontvangen gegevens worden versleuteld waardoor de opgeslagen gegevens geen namen bevatten en niet meer kunnen worden herleid tot jou of tot jouw psychotherapeut. Wel kunnen deze anonieme gegevens gebruikt worden voor onderzoek.

Privacy

Bij het invullen van de vragenlijsten wordt om jouw BSN gevraagd. Dit nummer is nodig om de resultaten van een en dezelfde persoon met elkaar te kunnen vergelijken. Er is gekozen voor BSN omdat een nummer veilig kan worden versleuteld. Niemand kan daarna achterhalen dat het om jouw BSN gaat. De LVVP ziet erop toe dat die veiligheid is gegarandeerd. De gegevens die jouw psychotherapeut ontvangt (scores en grafieken en inzage in wat je hebt ingevuld) worden in jouw dossier opgeslagen. Voor jouw dossier geldt het beroepsgeheim.

Meer informatie

Voor meer informatie over ROM kan je terecht bij www.lvvp.info.

 

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH