Privacyverklaring

Informatie

Psychologenpraktijk Graus werkt samen met huisartsen en diverse hulpverleners in deze regio en ook organisaties zoals o.a. Psyzorg Rivierenland (zie website psyzorgrivierenland.nl/).

Psychologenpraktijk Graus heeft contracten met diverse zorgverzekeraars. Informatie over vergoeding en omzetplafonds is nuttig om te weten. Om je een beetje wegwijs te maken over hoe het in Nederland wettelijk geregeld is over het bijhouden en bewaren van dossiers, kun je op deze pagina terecht voor meer informatie. Ook als het gaat om privacy van gegevens.

Tevens vind je hier informatie over de klachtenregeling, medisch tuchtcollege, de beroepscode en het kwaliteitsbeleid van deze praktijk. Hoe effectmeting en kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd lees je bij de ROM meting.

Privacy Statement

Praktijk Graus beschikt over een privacy statement, download hier dit statement

Vergoedingen & Zorgverzekeraars

vergoeding zorgverzekeraars

Vanaf 1 januari 2016 worden de kosten voor psychotherapeutische behandeling vergoed uit het basispakket van je zorgverzekering. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

Psychologenpraktijk Graus biedt uitsluitend Gespecialiseerde GGZ voor 18 jaar en ouder.

Sinds 2015 worden psychotherapeutische behandeling voor kinderen en jongeren niet meer vergoed door de zorgverzekering maar door gemeenten.

Wachtijd & Regeling

wachttijden in de praktijk

Bij aanmelding kan er sprake zijn van een aanmeldstop en wachttijd. De wachttijd hangt niet af van de zorgverzekeraar, van wel of geen verzekerde zorg of van zelf betalende zorg. Voor iedereen geldt dezelfde wachttijd.

Bij de aanmelding kan advies gegeven worden over mogelijkheden ter overbrugging van de wachttijd in overleg met de huisarts. Dat hangt wel af van je hulpvraag en omstandigheden.

Lees hier meer over de aanmeldstop en actuele wachttijd voor de start van de behandeling,

Het dossier

In het dossier staat informatie over de intake, onderzoek, het behandelplan, het Indicatie Protocol, werkaantekeningen en andere belangrijke medische informatie. Het dossier wordt veilig opgeborgen waarbij privacy en geheimhouding gewaarborgd is. Indien gewenst kan je jouw dossier inzien. Alle dossiers worden volgens de wet 20 jaar bewaard.

Privacyverklaring

privacy-zorg-documenten

Aan het eind van de behandeling ontvangt de zorgverzekeraar en DIS informatie over jouw diagnose. Als je wenst dat jouw persoonlijke gegevens beschermd en dus niet meer zichtbaar zijn, is het mogelijk om bij ons een Privacyverklaring in te vullen. Na ondertekening wordt deze verklaring zorgvuldig bewaard in je dossier en doorgestuurd naar deze instanties.

Omzetplafond

omzetplafond small

Sommige zorgverzekeraars hanteren een ‘omzet plafond’. Dit kan betekenen dat je bij aanmelding te horen krijgt dat het beschikbare budget van jouw zorgverzekeraar al is verbruikt door Psychologenpraktijk Graus. Verwijzing naar een andere hulpverlener is dan de enige mogelijkheid. Op dit moment is er geen omzetplafond bereikt.

Crisis en waarneemregeling vakantie of afwezigheid

Er is geen 24-uurs beschikbaarheid. Dit betekent dat je bij crisis contact op dient te nemen met de huisarts of buiten kantoortijden met de huisartsenpost.

In geval van vakantie of langdurig afwezigheid van mij, is het mogelijk om gebruik te maken van een waarneemregeling die wij met elkaar afstemmen. Zo kan het zijn dat een collega, hulpverlener, huisarts of praktijkondersteuner ingezet kan worden als waarnemer. Samen spreken we af wat het beste bij jou past.

Beroepscode & Klachtrecht

Beroepscode en Klachtrecht Small

Alle medisch specialisten zijn gehouden aan hun eigen beroepscode. In die beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Psychologenpraktijk Graus vindt jouw mening belangrijk en beschikt over een klachtenregeling.

Kwaliteitsbeleid

Geneviève Graus streeft naar efficiëntie en hoge kwaliteit, beschikt over BIG-registraties en is lid van verschillende beroepsverenigingen. Deelname aan intervisie, bijscholing en actief bijdragen aan de actuele ontwikkelingen in de GGZ en de vrijgevestigde sector, is een belangrijke investering.  

ROM meting

Routine outcome monitoring (afgekort als ‘ROM’) is de methodiek in de GGZ waarbij regelmatig metingen gedaan worden van de toestand van de cliënten, het beloop van behandeling en effectmeting. Tijdens de sessies worden vragenlijsten digitaal ingevuld en besproken.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH