Beroepscode & Klachtrecht

Beroepscode & Klachtrecht

Alle medisch specialisten zijn gehouden aan hun eigen beroepscode.  In die beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat informatie aan anderen slechts wordt gegeven na je schriftelijke toestemming. Voor klinisch psychologen, GZ-psychologen en Psychologen NIP geldt dat zij zich houden aan de Beroepscode voor Psychologen. Voor de volledige tekst van de beroepscode zie www.psynip.nl

Voor psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten. Voor de volledige tekst van de beroepscode, zie www.lvvp.info

Klachten

Wanneer je ontevreden bent over de aangeboden zorg of de wijze waarop je benaderd bent, wil ik dat graag met je bespreken. Een goede behandelrelatie is nodig. Het is dan ook belangrijk om te weten wat je mening is. Mochten wij er samen niet uitkomen, kun je gebruik maken van een bemiddeling en een klachtencommissie. Je kunt contact opnemen met de  LVVP (landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen) die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. Wanneer ook bemiddeling geen oplossing biedt, kun je naar de Klachtencommissie van het NIP en de klachtencommissie van de LVVP schrijven ( LVVP, Maliebaan 50b, 3581 CS Utrecht ).

Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Meer informatie kun je lezen op de website van de LVVP (www.LVVP.info) en van het NIP (www.psynip.nl). Je kunt ook informatie downloaden als je meer informatie wil lezen over de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) .

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH