Cluster A

Vormen van Cluster A Persoonlijkheidsstoornis

Mensen met persoonlijkheidsstoornis hebben een star patroon van denken, voelen en handelen. Deze karaktertrekken ontstaan vaak al op jonge leeftijd. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis uit Cluster A zijn vaak excentriek en kunnen vreemd of apart overkomen. Vaak is er weinig contact met anderen en hulp niet snel gezocht. Op deze pagina lees je informatie over de 3 vormen van Cluster A persoonlijkheidsstoornissen, namelijk de Paranoïde , Schizoïde en Schizotypische Persoonlijkheidsstoornis.

Paranoïde persoonlijkheidsstoornis

FOTO 73456141 Mensen met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis hebben een patroon van achterdocht en wantrouwen jegens andere mensen. Zij erkennen niet dat dit een patroon van henzelf is en leggen de verantwoordelijkheid bij anderen. Vaak zijn zij vijandig, prikkelbaar en boos.

Kenmerken van Iemand met een paranoïde persoonlijkheid: 

 • verdenkt anderen van misbruik of misleiding
 • vertrouwt de partner, familie, vrienden en kennissen niet
 • zal anderen niet snel in vertrouwen nemen
 • wisselt snel van stemming, zoekt conflicten en ruzie op na ‘vermeende’ kritiek.
 • vat onschuldige opmerkingen en grapjes op als denigrerend en beledigend
 • koestert lang wrok na een (onschuldig) voorval
 • vertoont zelden gevoel voor humor

Paranoïde persoonlijkheidsstoornis komt voor bij 0,5 tot 2,5 procent van de mensen. Mensen met een dergelijke persoonlijkheidsstoornis komen zelden uit zichzelf om hulp. Wanneer zij gestuurd worden door een partner of werkgever dan kunnen zij een tijdlang volhouden dat er niets aan de hand is.

Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

FOTO 65368396 Mensen met een schizoïde persoonlijkheidsstoornis hebben weinig behoefte aan contact met andere mensen en beleven geen plezier aan hechte relaties. Het liefst doen zij alles alleen. Ze hebben meestal geen partner en voelen niet de behoefte ergens bij te horen. Schizoïde mensen zijn vaak teruggetrokken, erg stil in het contact met anderen en leven vaak geïsoleerd. Mensen met deze persoonlijkheidsstoornis hebben doorgaans al vanaf hun pubertijd geen behoefte aan seksueel contact of een gewone knuffel van een ouder of vriend.

Ze zoeken vaak werk dat hun eigen interesse heeft en waar zij weinig hoeven te wedijveren met anderen. Op plekken waar anderen het moeilijk zouden uithouden vanwege de eenzaamheid houden zij het wel vol. Soms steken zij zelfs heel veel energie in bijvoorbeeld sterrenkunde en kunnen zij wel grote genegenheid voor een huisdier aan de dag leggen.

Kenmerken van schizoïde persoonlijkheidsstoornis

 • heeft geen behoefte aan en beleeft geen plezier aan hechte relaties
 • doet activiteiten (hobby’s, werk) liefst alleen
 • weinig belangstelling voor seksuele ervaringen met anderen
 • beleeft weinig echt plezier aan activiteiten
 • heeft geen hechte vriendenkring
 • is onverschillig voor kritiek of de mening van anderen
 • is emotioneel kil en afstandelijk

Er is (nog) niet veel bekend over deze persoonlijkheidsstoornis. Levensgebeurtenissen zoals verwaarlozing en geestelijke en/of lichamelijke mishandeling zijn risicofactoren. De kans op het ontwikkelen van een schizoïde persoonlijkheidsstoornis is dan hoger.

Schizotypische persoonlijkheidsstoornis

FOTO  111173819

Mensen met een schizo typische persoonlijkheidsstoornis worden vaak raar gevonden. Dat kan te maken hebben met dat zij magische betekenissen in dingen zien, ideeën hebben die ongebruikelijk zijn of zeer bijgelovig zijn. Iemand met een schizotypische persoonlijkheidsstoornis is altijd erg angstig, aanhoudend achterdochtig en voelt zich  vrijwel steeds ongemakkelijk in gezelschap.

Het is voor iemand met deze stoornis dan ook heel erg moeilijk om zichzelf staande te houden met anderen in de buurt. Zij hebben vaak het idee dat anderen het over hen hebben of hen bekijken terwijl dit helemaal niet zo is. Ook geloven zij vaker dan gemiddeld in zaken die voor anderen een beetje apart aandoen. Soms is er in de heftigheid van de gevoelens gelijkenis met borderline persoonlijkheidsstoornis.

Het kan ook zijn dat van beide stoornissen tegelijkertijd sprake is. Bij toenemende stress en spanning in het leven kunnen mensen met schizotypische persoonlijkheidsstoornis ook psychotische verschijnselen krijgen. Meestal is dit verlies van greep op de werkelijkheid van relatief korte duur.

Kenmerken Schizo typische persoonlijkheidsstoornis

 • betrekkingsideeën, bijgelovige ideeën die een invloed hebben op het gedrag (helderziendheid, telepathie, zesde zintuig en dergelijke)
 • vreemde waarnemingen of lichaamssensaties
 • niet te volgen gedachten of vreemde spraak
 • achterdochtigheid
 • ongepaste of vreemde gevoelsuitingen
 • opvallende, vreemde of eigenaardige uiterlijke verschijning (bijvoorbeeld aan de kleding te merken).

Er is (nog) niet veel bekend over deze persoonlijkheidsstoornis. Levensgebeurtenissen zoals verwaarlozing en geestelijke en/of lichamelijke mishandeling zijn risicofactoren. De kans op het ontwikkelen van een schizoïde persoonlijkheidsstoornis is dan hoger.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH