E-Health

E-Health

E-Health is een methode om binnen de gezondheidszorg via internet informatie te delen en te communiceren. Momenteel is E-Health niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. Het maakt de communicatie tussen zorgverleners onderling gemakkelijker en wordt ook steeds meer ingezet als het gaat om informatie en communicatie met de cliënt.

Wat is E-Health

E-Health staat voor elektronische gezondheid of zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere ‘face to face’ gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier.

Daarnaast doet ook de mobiele revolutie haar intrede in de zorg en wordt ook wel ‘mHealth’ genoemd. Hierdoor kan je niet alleen tijd maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone.

Het kabinet financiert ook anonieme e-mental health. Daarmee kun je geholpen worden als je bijvoorbeeld uit schaamte niet makkelijk contact zoekt met hulpverleners.

Voor wie is E-Health

E-Health kan jou helpen als je zelf aan de slag wil met je problemen. Er zijn online-programma’s zonder en mét begeleiding van een hulpverlener. Het gaat vaak om informatie en praktische oplossingen van klachten.

De informatie die je via E-Health leest kan heel nuttig zijn of voor jou het begin zijn om te starten met het oplossen van je probleem. Als het gaat om zeer complexe en langdurige problemen kan E-Health weliswaar ondersteunend zijn maar het daadwerkelijk volgen van psychotherapie met je behandelaar in de praktijkruimte is daarbij wel essentieel om de complexe problemen verder aan te kunnen pakken.

Psychologenpraktijk Graus is volop bezig met de ontwikkeling en inzet van E-Health en stimuleert het gebruik van online zelfhulp programma’s.  

E-health bij digitale dossiers en zorgmail

E-Health wordt momenteel steeds meer gebruikt in de gezondheidszorg als het gaat om gebruik van onderlinge informatie en digitale dossiers. Binnen de Psychologenpraktijk Graus wordt gebruikt gemaakt van online digitale dossiers via een beveiligd internetsysteem.  Ook gebruikt  Psychologenpraktijk Graus een beveiligd mailprogramma.

E-Health bij diagnostiek en effectmeting

Psychologenpraktijk Graus is al jaren actief bezig met kwaliteitscontrole en effectmeting. Er wordt hierbij gebruikt gemaakt van de ROM meting via de ROMportal. De ingevulde vragenlijsten worden in de sessies gebruikt als onderdeel van de intake en beloop van de behandeling. Deze vragenlijsten worden digitaal ingevuld tijdens de sessie. Na iedere meting bespreken we samen jouw resultaten van de ROM meting.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH