EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is vaak een kortdurende en gestructureerde behandelmethode voor traumagerelateerde angst- en spanningsklachten, zoals een Post-Traumatische Stress Stoornis.

Voor wie

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ernstig verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Ook pesterijen of een onverwacht verlies kunnen  klachten geven, zoals  nachtmerries, herbelevingen, flashbacks, schrikreacties, prikkelbaarheid en vermijding.   Men spreekt dan wel van een ’trauma’. EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met Post traumatische stress Stoornis en andere traumagerelateerde angststoornis

Ook voor mensen die last hebben van meer complexe trauma, langer durende angstklachten, depressieve stoornis of een persoonlijkheidstoornis, kunnen profiteren van de EMDR behandeling. Voorwaarde is dat deze klachten zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis en waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept. In dit geval duurt de behandeling vaak langer en is EMDR een onderdeel.

EMDR en hoe gaat het in z'n werk?

bron: www.emdr.nl

EMDR bij jongeren

bron: www.emdr.nl

Doel van EMDR

Het doel bij EMDR is het (weer) op gang brengen van het natuurlijke verwerkingsproces en het verminderen van de traumatische lading die gekoppeld is aan de herinnering, waardoor de klachten afnemen en je beter met de situatie om kunt gaan.

Wat doe je met EMDR

Het is mogelijk de behandeling met oogbewegingen te volgen. Meestal wordt het als prettig ervaren, indien er geluisterd wordt naar tikgeluidjes. Tijdens de behandeling volg je bewegingen met je ogen of krijg je een koptelefoon op met een afleidende stimulus (tik-geluidjes afwisselend links en rechts). Tegelijkertijd denk je aan de herinnering waar je last van hebt. Welke herinnering dit precies is wordt vooraf samen met mij bepaald. Vaak komt er een stroom van beelden, gedachten en gevoelens op gang. Je hoeft dit niet allemaal in detail te vertellen. Ik zal je om de paar minuten vragen kort weer te geven wat er in jou opkomt net zolang totdat er zich geen nieuwe zaken meer aandienen. Dit wordt herhaald totdat de emotionele lading voldoende is afgenomen.

Effecten van EMDR

EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR is in 1989 beschreven door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna is deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelt EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode. EMDR is evidence-based. Dat wil zeggen dat deze behandelmethode goed is onderzocht en effectief bevonden is. Vaak ervaart iemand al na enkele sessies resultaat.

DUUR van de behandelsessies

Meestal worden bij EMDR langere sessies gepland (minstens 1 uur) of soms dubbele sessies (anderhalf uur).

Meer informatie over de EMDR behandeling kun j elezen op de website: www.emdr.nl

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH