Aanmelden

Aanmelden Behandeling

Vanaf heden is er sprake van een aanmeldstop. Je kunt je niet aanmelden.

Belangrijk is om te weten dat we eerst telefonisch contact met je opnemen. Aanmelden betekent niet automatisch dat je in deze praktijk behandeld kan worden. We bespreken eerst je klachten en je hulpvraag. Als deze praktijk geschikt voor jou is, kun je uitgenodigd worden om een intake te volgen. Het kan zijn dat er een wachttijd is. In dat geval wordt met jou zorgvuldig afgesproken of je op de wachtlijst geplaatst kan worden.

In hoeverre het mogelijk is om te wachten hangt af van jouw klachten en omstandigheden. Het advies kan ook zijn dat je verwezen wordt naar een andere hulpverlener of naar de huisarts.

Is er een wachtlijst?

Mogelijk dat je eerst op een wachtlijst geplaatst wordt. Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart.

Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen ( de treeknormen ).

Wat zijn de tarieven?

Indien je akkoord gaat met plaatsing op de wachtlijst of het volgen van een intake start je zorgtraject en daarmee ook de behandelkosten. Psychologenpraktijk Graus biedt uitsluitend Gespecialiseerde GGZ die vanuit het basispakket vergoed wordt.

Met de meeste zorgverzekeraars heeft Psychologenpraktijk Graus een contract waarmee afspraken zijn gemaakt over de vergoedingen en plafondomzet. Het is nuttig dat je je eigen polis goed nakijkt of bezoek de pagina informatie over vergoedingen voor meer informatie.

Beperkingen

Niet iedereen kan bij Psychologenpraktijk Graus terecht. Bij de aanmelding wordt de vraag zo goed mogelijk beantwoord in hoeverre deze praktijk de juiste behandelplek is rekening houdend met jouw klachten, hulpvraag en omstandigheden.

In deze praktijk wordt poliklinische behandeling aangeboden aan volwassenen vanaf 18 jaar. Poliklinisch betekent dat je de behandeling volgt zonder dat je opgenomen bent.

Het kan zijn dat bij de aanmelding, intake of tijdens de behandeling duidelijk wordt dat deze Psychologenpraktijk Graus niet geschikt is vanwege jouw beperkingen of omstandigheden.

In dat geval wordt de behandeling beëindigd en zal verwijzing naar de huisarts of een andere hulpverlener nodig zijn. 

Hieronder worden een aantal voorbeelden genoemd.
Intake, onderzoek, psychotherapeutische behandeling of psychotherapie, is niet geïndiceerd als er sprake is van :

  • Een stoornis, waarin volgens de stoornisspecifieke zorgstandaard psychotherapie ontraden moet worden.
  • De cliënt, ook na uitleg en een motiverend gesprek, een psychotherapeutische behandeling weigert.
  • Er ernstige sociale maatschappelijke instabiliteit is, die belemmerend is om deel te nemen aan de behandeling of die het aangaan van een langdurige behandelrelatie in de weg staat.
  • Er ernstige cognitieve beperkingen zijn die toepassing van specifieke psychotherapeutische methoden in de weg staan, zelfs van aan de beperkingen aangepaste methoden.

Indien je vragen hebt over de aanmelding kun je gerust bellen naar ons telefoonnummer 0488 – 440 222 of gebruik maken van het contactformulier

Aanmeldformulier

    START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH